Adam och Eva

Sammanfattning

I det här avsnittet diskuterar jag människans ursprung utifrån hur naturvetenskapen beskriver det, och utifrån hur Bibeln beskriver det. Går det att förena förena den vetenskapliga teorin att människan delar en gemensam förfader med andra levande varelser, med Bibelns berättelse att vi härstammar från Adam och Eva? Jag diskuterar olika modeller som har föreslagits. Slutsatsen är att Bibeln rimligen bör tolkas som att Adam och Eva är två historiska personer, men att detta inte utgör något vetenskapligt problem, för en historisk Adam och Eva är fullt förenligt med molekylärgenetiska och paleontologiska data.

Referenser/vidare läsning

 • Alexander, Denis. 2014. Creation Or Evolution: Do We Have to Choose? Lion Hudson PLC. s 221–248.
 • Buggs, Richard. 2017. ”Adam and Eve: a tested hypothesis?” Nature Research Ecology & Evolution Community. Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature. 28 oktober 2017. https://natureecoevocommunity.nature.com/users/24561-richard-buggs/posts/22075-adam-and-eve-a-tested-hypothesis.
 • Chang, Joseph T. 1999. ”Recent Common Ancestors of All Present-Day Individuals”. Advances in applied probability 31 (4): 1002–26.
 • Collins, C. John. 2011. Did Adam and Eve Really Exist? Who They Were and Why You Should Care. Wheaton, Ill: Crossway. s 51–92.
 • Garvey, Jon. 2020. The Generations of Heaven and Earth: Adam, the Ancient World, and Biblical Theology. Wipf and Stock Publishers. s 30–45.
 • Gravel, Simon, och Mike Steel. 2015. ”The Existence and Abundance of Ghost Ancestors in Biparental Populations”. Theoretical Population Biology 101 (maj): 47–53.
 • Hess, Richard S. 1990. ”Splitting the Adam: The usage of adam in Genesis i-v”. I Studies in the Pentateuch, redigerad av J. A. Emerton, 1–15. Supplements to Vetus Testamentum 41. Leiden: Brill.
 • Hössjer, Ola, och Ann Gauger. 2019. ”A Single-Couple Human Origin is Possible”. BIO-complexity 1: 1–20.
 • Matsen, Frederick A., och Steven N. Evans. 2008. ”To What Extent Does Genealogical Ancestry Imply Genetic Ancestry?” Theoretical Population Biology 74 (2): 182–90.
 • McKnight, Scot, och Dennis R. Venema. 2017. Adam and the Genome: Reading Scripture after Genetic Science. Grand Rapids: Brazos Press. s 147–192.
 • Moberly, Walter. 2009. ”How Should One Read the Early Chapters of Genesis?” I Reading Genesis after Darwin. New York: Oxford University Press.
 • LeFebvre, Michael. 2018. ”Adam Reigns in Eden: Genesis and the Origins of Kingship”. Bulletin of Ecclesial Theology 5 (2): 25–57.
 • Li, Heng, och Richard Durbin. 2011. ”Inference of Human Population History from Individual Whole-Genome Sequences”. Nature 475 (7357): 493–96.
 • Rohde, Douglas L. T., Steve Olson, och Joseph T. Chang. 2004. ”Modelling the Recent Common Ancestry of All Living Humans”. Nature 431 (7008): 562–66.
 • Swamidass, S. Joshua. 2018. ”Heliocentric Certainty Against a Bottleneck of Two?” Peaceful Science. 18 februari 2018. https://doi.org/10.5281/zenodo.1328247.
  Swamidass, S. Joshua. 2019. The Genealogical Adam and Eve: The Surprising Science of Universal Ancestry. IVP Academic.
 • Tenesa, Albert, Pau Navarro, Ben J. Hayes, David L. Duffy, Geraldine M. Clarke, Mike E. Goddard, och Peter M. Visscher. 2007. ”Recent Human Effective Population Size Estimated from Linkage Disequilibrium”. Genome Research 17 (4): 520–26.
 • Walton, John H., och N. T. Wright. 2015. The lost world of Adam and Eve: Genesis 2-3 and the human origins debate. IVP Academic. s 92–103, 169–189.