Intelligent design

Sammanfattning

I det föregående avsnittet diskuterar jag hur man vetenskapligt kan skilja skapelse genom evolution från skapelse utan evolution. I det här avsnittet är frågan den omvända: Hur kan vi vetenskapligt skilja evolutionär skapelse (teistisk evolution) från evolution utan skapelse (naturalistisk evolution)? Här kan vi ta hjälp av intelligent design-teorin (ID-teorin). ID-teorin menar för det första att det finns vissa säkra tecken på design och när dessa förekommer kan vi vara säkra på att något är designat, och för det andra att sådana tecken förekommer i den biologiska världen.

Jag diskuterar möjligheten att identifiera ID och förekomsten av ID inom biologin, samt förhållandet mellan ID och evolution. Min slutsats är att det inte behöver finnas någon motsättning mellan dessa båda förklaringar – både ID-teorin och evolutionsteorin skulle kunna ge värdefull kunskap om vårt ursprung.

Referenser/vidare läsning

 • Behe, Michael J. 2001. Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution. 2nd edition. Free Press.
 • Dembski, William A. 2006. The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities. Cambridge Studies in Probability, Induction and Decision Theory. Cambridge University Press.
 • Denton, Michael. 2002. Nature’s Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe. Simon and Schuster.
 • Gene, Mike. 2007. The Design Matrix: A Consilience of Clues. Arbor Vitae Press.
 • Heyworth, Carla. 2020. ”Evolution 2.0 prize: The $10 million question”. Longevity.Technology. 21 januari 2020. https://www.longevity.technology/evolution-2-0-prize-the-10-million-question/.
 • Lamoureux, Denis O. 2008. Evolutionary Creation: A Christian Approach to Evolution. Wipf and Stock Publishers. s 77–81.
 • Lennox, John C. 2010. Guds dödgrävare: har vetenskapen begravt Gud? Stockholm: Credoakademin.
 • Marshall, Perry S. 2015. Evolution 2.0: Breaking the Deadlock between Darwin and Design. Dallas, Texas: BenBella Books, Inc.
 • Meyer, Stephen C. 2009. Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. HarperOne.
 • Ratzsch, Del. 2001. Nature, Design, and Science: The Status of Design in Natural Science. SUNY Series in Philosophy and Biology. SUNY Press.
 • Rüst, Peter. 2001. ”Creative Providence in Biology”. Perspectives on science and Christian faith: journal of the American Scientific Affiliation 53 (3): 179–83.
 • Shannon, Claude E. 1948. ”A Mathematical Theory of Communication”. The Bell System Technical Journal 27: 379–423.
 • Yockey, Hubert P. 2005. Information Theory, Evolution, and the Origin of Life. Cambridge: Cambridge University Press. s 34.