Introduktion – Guds båda böcker

I den här delen tar jag upp relationen mellan vetenskapen och Bibeln. Många människor ser en konflikt mellan dessa vilket kan leda till att man förkastar (stora delar av) vetenskapen till förmån för Bibeln, eller att man förkastar (stora delar av) Bibeln till förmån för vetenskapen. Ingen av dessa strategier är särskild lyckad. Det kristna synsättet är att

  1. Gud är skapare av universum och därför vittnar skapelsen om honom.
  2. Bibeln är Guds ord.

Hela Skriften är utandad av samme Gud som har skapat himmel och jord, därför kan det ytterst sett inte finnas några motsättningar. Vetenskap är det systematiska studiet av universum (eller delar därav), och därför bör vi vänta oss att vetenskapen och Bibeln går väl ihop. Vi kan inte vänta oss att de säger exakt samma sak eftersom de har olika intressesfärer och olika syften. Däremot bör de, förutsatt att vi förstår dem rätt, åtminstone inte vara i djup konflikt med varandra. Klausulen ”att vi förstår dem rätt” är viktigt, för det finns förstås många möjligheter att missförstå både hur naturen fungerar (en felaktig naturvetenskap) och hur Bibeln fungerar (en felaktig teologi). I avsnittet ”Biblisk skapelsetro” går jag in på hur jag menar att Bibeln bör förstås i relation till skapelsen, och i avsnittet ”Hur har Gud skapat?” går jag in på de naturvetenskapliga detaljerna. Utifrån dessa hermeneutiska och naturvetenskapliga principer tror jag att det är möjligt att formulera en integrerad modell av hur Gud skapat som ligger väl i linje med såväl teologisk som vetenskaplig kunskap.